Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? - Cancer och Allergifonden

Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer?