Till dig som vi bryr oss så mycket om!

Som sjuk innebär det en extra stress om man samtidigt måste oroa sig för sin ekonomi. Vi vill försöka underlätta lite extra för dig som drabbats av antingen allergi eller cancer. På den här sidan har vi samlat tips och länkar till andra organisationer som erbjuder hjälp och stöd i olika former.

Har du bra tips som borde finnas med här? Eller har du andra idéer som vi skulle kunna undersöka vidare? Tveka inte, maila info@cancerochallergifonden.se.

Ta hand om dig! ♥


Har du behov av bidragsstöd från oss? Här hittar du mer info och ansökningsblanketter»


 

Tips och länkar till andra organisationer som erbjuder hjälp och stöd

 

Söka bidrag/rehab

Global Grant» – här kan du söka bidrag och stipendier från olika fonder.
Cancerrehabfonden» – ansökningar 2ggr/år (försenade men inte stoppade)
Föreningen FVO» – tar emot ansökningar året runt. För ekonomiskt behövande eller långtidssjuka.
Ung cancer» (för personer 18-35 år) – tar emot ansökningar året runt.

Samtalsstöd

Cancerfondens Cancerlinje» – telefon med råd och stöd för närstående och patienter med cancer.
Jourhavande medmänniska» – Du kan ta upp dina problem och få stöd av oss. Det finns inget som oroar dig som du inte kan tala om. Chatten är anonym från båda sidor. Du är trygg hos oss och det du berättar stannar här. Jourhavande medmänniska har tystnadsplikt. Chatten är öppen söndagar kl 21– 24.
Jourhavande präst» – Stöd via telefon, mail eller chatt.
Minds Föräldralinje» – Stödtelefon ” för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet”.
Minds Äldrelinje» – Telefon med stöd för äldre som behöver någon att prata med (oavsett om de är ensamma eller psykiskt sjuka).

Bidrag till kostnader för bostad

Bostadsbidrag för familjer

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Mer information finns hos Försäkringskassan»

Bostadstillägg för pensionärer

På Pensionsmyndigheten kan du som pensionär (65+) göra en preliminär beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Till beräkningen»

Ansök om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten här»

Bostadsbidrag för unga (under 29 år)

Bostadsbidrag är ett stöd för unga som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Mer information finns hos Försäkringskassan»

Tips för allergiutredning

Vården.se kan du läsa om hur en allergiutredning går till.