Ansök om stöd – information till dig som är forskare

Till vad kan man söka forskningsanslag?

Cancer- och Allergifonden stöder vetenskaplig cancer- och allergiforskning och du som forskar vid ett svenskt universitet kan ansöka om forskningsanslag. Våra forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.


Ansökningsperiod 2022

Ansökan om anslag till forskning för 2022 är nu stängd.

Alla sökande kommer att delges besked kring årsskiftet 2022/2023.


 

Bedömningsprocessen

När ansökningstiden löpt ut bedöms inkomna ansökningar av en bedömningskommitté som består av sakkunniga med expertis inom olika områden och som är verksamma i olika delar av landet. Bedömningen görs individuellt och oberoende av varandra genom att poängsätta ett antal kriterier enligt en fastställd mall.

De kriterier som ingår är bland annat originalitet, vetenskaplig skicklighet, relevans till cancer och/eller allergi och genomförbarhet. De sakkunniga rapporterar in sin bedömning till Cancer- och Allergifondens kansli som sammanställer en scoresumma genom att lägga samman resultat från de enskilda bedömarna. På så sätt graderas ansökningarna, och sammanställningen utgör grunden till styrelsens beslut om tilldelning av forskningsanslag.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa vår integritetspolicy.