Anders Österborg, professor, utvecklar cytostatika-fri leukemibehandling

Forskning i fokus: leukemi och Covid-19