Då är kansliet sommarstängt

en blomsterkrans som hänger på ett räcke
Foto: Annie Spratt på Unsplash

Cancer- och allergifondens kansli har sommarstängt 1 juli – 6 augusti. Under denna period är telefonerna stängda och vi besvarar ingen e-post.

Vad gäller ansökningar om stöd till sjukdomsdrabbade så registrerar vi inga nya inkomna ansökningar eller tar beslut om bidrag. Vi hanterar inte heller utbetalningar av beviljade bidrag.

Det som inkommer till oss under denna period tar vi omhand när vi öppnar upp igen den 7 augusti.

Vi önskar en trevlig sommar!