Tips under Almedalsveckan

Foto på hus i Visby

Den 3 till 7 juli arrangeras Almedalsveckan återigen på plats i Visby efter två år av pandemiuppehåll. Det är en mötesplats för samtal om viktiga samhällsfrågor, extra viktig i år då det är valår. Cancer- och allergifonden kommer tyvärr inte att vara på plats men vi har ändå spanat in programmet. Här är några av de programpunkter vi tycker låter intressanta.

Här listar vi 12 seminarier men det är bara ett urval av alla intressanta samtal som kommer att föras under Almedalsveckan. Som tur är kommer flera av samtalen att livesändas, så även om man inte är i Visby kan man ta del av diskussionerna.

Måndag 4 juli:

”Urineblåsecancer – varje dag räknas”

Tid och plats: 8:45 – 9:30, S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, ”Folkhälsodalen, Tanken”
Arrangör: Tarm- Uro och stomiförbundet ILCO, Merck, Pfizer.

Beskrivning:
Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till behandling försämrar prognosen avsevärt. På flera håll i Sverige har man lyckats korta ned ledtiderna men det räcker inte. Fler behöver ta efter.

Förra året anordnade patientföreningen tarm- uro och stomiförbundet ILCO tillsammans med Merck och Pfizer en debatt där man diskuterade goda exempel på insatser i vården som förkortat tiden till diagnos av urinblåsecancer. Det som blev tydligt var att regioner med sämre statistik inte tar efter dessa goda exempel och att kunskapsutbytet mellan regionerna kan förbättras. Det finns fortfarande stora skillnader hur snabbt och vilken vård urinblåsecancer patienter får beroende på var de bor. I år kommer debatten att följas upp med representanter från vården, regionalt cancercentrum och patientorganisationen ILCO för att diskutera hur positiva insatser ska kunna spridas mellan regioner på ett mer effektivt sätt, hur patientorganisationerna kan driva på frågan ute i landet och vad regionalt cancercentrum gör för att förbättra situationen. En rapport som visar nulägesstatus för Sveriges urinblåsecancerpatienter kommer att ligga till grund för diskussionen.

Medverkande:
Petter Kollberg, Urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Charlotte Bygdemo Toytziaridis, Ordförande i patientförening, Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
Marina Tuutma, Ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande Sveriges Läkarförbund, Svenska Distriktsläkarföreningen
Petter Odmark, Analyschef, Reform Society
Göran Hägglund, Moderator, Reform Society

En dator med text på skärmen "Join us online"

”Patienternas rekommendationer till politikerna”

Tid och plats: 15:00 – 16:00, Strand Hotel, Teatern, Strandgatan 34.
Arrangör: Forum för Health Policy

Beskrivning:
Forum för Health Policy har tillsammans med patientföreningarna skrivit en rapport med rekommendationer till politiker och beslutsfattare på temat: Vad saknas för att vi ska kunna uppnå en mer personcentrerad vård som både ger ökat välmående för patienter och ett effektivare sjukvårdssystem? Läs rapporten här >>> Läs mer: https://healthpolicy.se/almedalen-2022/

Deltagare:
Inger Ros, riksförbundet HjärtLung
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer
Lise Lidbäck, Neuro
Mikaela Odemyr, Astma- och Allergiförbundet
Camilla Waltersson (m)

Forskning utan djurförsök – vad krävs för att nå dit?

Tid och plats: 15:00 – 15:45, Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, ”Innergården”
SE LIVESÄNDNING HÄR 
Arrangör: Stiftelsen Forska Utan Djurförsök, Vetenskap & Allmänhet

Beskrivning:
EU har målsättningen att alla djurförsök ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt. Sveriges forskningspolitik slår fast att vi ”kan bli världsledande inom alternativa metoder.” Vad krävs för att forskare ska lyckas nå målen? Vad tycker forskare, politiker och företag?

I år firar Forska Utan Djurförsök 50 år av att ge forskningsanslag för att ersätta djurförsök! Det handlar om spännande forskning med teknikutveckling som cellbaserade genanalyser, organ-på-chip och avancerade matematiska modeller. Samtidigt finns det okunskap hos beslutsfattare och allmänheten om att djurförsök ska ersättas och forskare som utvecklar nya metoder stöter på motstånd. Vi diskuterar rapporten ”Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök, Upplevelser, utmaningar och uppmaningar”. Där framkommer hur forskare, riksdagsledamöter, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer inom läkemedels- och kemikalieindustrierna samt två stora företag ser på frågan. Lyssna på en diskussion om resan in i framtidens forskning utan djurförsök och vilka kommunikationsverktyg som behövs!

Medverkande:
Monica Björklund, Generalsekreterare, Forska Utan Djurförsök
Karin Gabrielson Morton, Senior Sakkunnig, Forska Utan Djurförsök
Mattias Öberg, Docent i toxikologi, Karolinska Institutet
Cissi Askwall, Moderator, Vetenskap & Allmänhet

”Så får alla cancerpatienter tillgång till precisionsmedicin”

Tid och plats: 18:00 – 18:45, S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, ”Folkhälsodalen”
Arrangör: Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden, SciLifeLab

Beskrivning:
Precisionsmedicin drivs av forskning och innovation, men dess utveckling och implementering kräver ett kontinuum av åtgärder i hälso- och sjukvården. Vad behöver göras och vilka investeringar krävs så att precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård?

Life science-strategin har satt ramverket och ambitionen för utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Behandlingens natur, det vill säga att den i olika grad är anpassad efter individens unika behov och förutsättningar ställer unika krav på både forskningen och sjukvården, inte minst då gränsen mellan det som traditionellt betecknas som sjukvård och forskning blir mindre uttalad. Hur kan nationella precisionsmedicinska studier, ny teknik och nya betalningsmodeller användas för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt, till nytta för den enskilde patienten och för samhället i stort? Det här seminariet sker i Folkhälsodalens regi. Folkhälsodalen är Sveriges sjukvårdspolitiska arena, ett initiativ av Reform Society. Ett digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård i världsklass.

Medverkande:
Göran Hägglund, Moderator, Reform Society
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner

Universitetssal

Tisdag 5 juli:

Bedöma och åtgärda fattigdom – det sociala arbetets dilemman och samhällets yttersta skyddsnät

Tid och plats: 08:30 – 09:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15
Arrangör: Centralförbundet för socialt arbete, CSA

Beskrivning:
I ett globalt perspektiv har Sverige små grupper fattiga, men de ökade skillnaderna i befolkningen kan bli problematiska eftersom de följs av andra skillnader som gäller hälsa- och boendevillkor. Ojämlikhet underbygger olika sociala problem. Hur förebygger vi en negativ samhällsutveckling?

Orsaken till att Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 i Sverige var dåtidens fattigdom som även låg bakom en lång rad andra sociala problem. Därför formerades det sociala arbetet på två fronter, både akuta och förebyggande åtgärder för att bekämpa fattigdom. Senare har vi talat om socialt arbete och socialpolitik, individinriktad respektive samhällsorienterad syn. Den relativa fattigdomen i Sverige har ökat rejält sedan 1990-talet. Socialbidragen har gröpts ur och den statliga riksnormen för försörjningsstöd har inte hängt med inkomstutvecklingen. Stora ekonomiska, hälsomässiga och boendemässiga skillnader i befolkningen är problematiska. Situationen i de mest eftersatta förortsområdena kan ses som en tickande bomb. Seminariet behandlar den historiska utvecklingen och mynnar ut i en diskussion som rör de socialpolitiska utmaningar vi står inför idag som att öka integrationen och motverka den ekonomiska och sociala utsattheten bland barn och vuxna.

Precisionsmedicin – vad är möjligt i dag och vad kan vi göra i morgon?

Tid och plats: 08:45-09:30, Strandvägen 4.2
Webbsändning efter anmälan på: https://www.bonniernewsevents.se/event/564ac8aa-d34d-4ca5-a5a8-287f52eeeb9d/summary
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset och Dagens Medicin Agenda

Beskrivning:
Stora förhoppningar sätts till framstegen inom avancerad precisionsmedicin. Det börjar bli möjligt att skräddarsy behandlingar baserade på patientens unika genetiska profil och specifika biomarkörer. Hittills har genombrotten framför allt gjorts inom behandling av cancer och sällsynta sjukdomar, men fler sjukdomsområden väntar.

Är svensk sjukvård redo för att omsätta forskningsframstegen till klinisk vardag?  Vad krävs för att patienterna ska få tillgång till möjligheterna? Vilka utmaningar står vi inför?  Hur ska införandet ske på nationell och regional nivå?

Medverkande:
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, Regeringskansliet
Marie Morell (M), regionråd, Region Östergötland
Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Patrik Rossi, Chef Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi, ordförande i arbetsgruppen för accelererad implementering av precisionsmedicin, Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Maria Creignou, specialistläkare i hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Men hösnuva är väl inte så farligt? Hur gör vi allergivården jämlik, god och nära?

Tid och plats: 09:00 – 10:00, Strandgatan 14, Gotlands museum, ”Sävesalen”
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/64182
Arrangör: ALK

Beskrivning:
Var fjärde person i Sverige har folksjukdomen allergi. För de med allvarlig pollenallergi påverkas hela livet. Med rätt behandling kan de flesta bli hjälpta. Nya siffror visar på stora skillnader i vården. Vad görs åt bristen på jämlikhet? Och när hela vården ska bli god och nära, vad innebär det?

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson, ordf, riksdagens socialutskott, (kd)
Ulrika Jörgensen, socialutskottet, (m)
Mikael Dahlqvist, socialutskottet, (s)
Christer Janson, professor och ordf, Svensk Förening För Allergologi
Mikaela Odemyr, ordförande, Astma- och Allergiförbundet
Anna Nergårdh, fd utredare
Peter Arvidsson, medicinsk chef, ALK

Varför ska tillgången till vissa cancerbehandlingar vara ett lotteri?

Tid och plats: 13-13:50, S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, ”Folkhälsodalen Lokal: Tanken”
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/65954
Arrangör: Sanofi

Beskrivning:
Modern cancerbehandling innebär ofta kombinationsbehandling av flertalet läkemedel, något som blir både viktigare och vanligare, men svårt att hantera ur ett prissättningsperspektiv. Hur kan samhället säkerställa att svenska cancerpatienterna får del av den bästa behandlingen? Nästan alla känner någon som har haft cancer och allt för många känner någon som gått bort i cancer. Idag finns det behandlingar som kraftigt bromsar sjukdomens förlopp och till och med botar cancer. I vissa fall krävs det att flera läkemedel används i kombination för att uppnå det bästa resultatet, s.k. kombinationsbehandlingar. Men patienter får inte alltid tillgång till dessa behandlingar trots att de kan vara de mest effektiva. En av orsakerna är dagens prissättningssystem som enbart kan hantera ett pris per läkemedel trots att användningsområdena av läkemedlet kan vara många. Om vi vill verka för en vård i världsklass krävs en förändring!

Medverkande
Mikael Dahlqvist (S), Ledamot, Socialutskottet
Camilla Waltersson Grönvall (M), Ledamot, Socialutskottet
Marie Morell (M), Ordförande, Sjukvårdsdelegationen – SKR
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, SKR
Marit Jenset, Generalsekreterare, Bröstcancerförbundet
Lise-Lott Eriksson, Ordförande, Blodcancerförbundet

Cancerrehabilitering

Tid och plats: Fyra seminarier mellan kl 16–17, det om cancerrehabilitering börjar kl 16:30, Volare Vinbar, Strandgatan 20
Webbsändning: http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/almedalen-2022/
Arrangör: Nätverket mot cancer

Beskrivning:
Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
Ylva Hellstadiusordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

Onsdag 6 juli

Hur kan vi organisera framtidens cancervård för att skapa en nära, jämlik och tillgänglig vård?

Tid och plats: 15:10 – 15:30, Horizont Arena: Klosterträdgården, Klosterbrunnsgatan 5. Entré genom separat port några meter från Klosterbrunnsgatan 5.
Arrangör: Bristol Myers Squibb

Beskrivning:
Hur kan vi samverka över gränser för att utveckla framtidens cancervård? Hur arbetar regioner mot en personcentrerad och nära cancervård? Horizont möter Region Uppsala, Akademiska Sjukhuset, patientföreträdare och RCC i samverkan i ett samtal om att organisera framtidens cancervård, där den nära vården ska bli basen för vård, behandling och omhändertagande. I Region Uppsala har det undersökts hur en närmare, mer jämlik och tillgänglig cancervård kan skapas för patienter.

Medverkande:
Malin Sjöberg Högrell, Regionråd, ordf Sjukhusstyrelsen, Uppsala, Liberalerna
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, SKR, RCC
Margareta Haag, Ordf, Nätverket mot cancer
Maria Andersson-Ödman, Tf VC, Akademiska Sjh

Hur kan vi stärka patienters delaktighet i svensk cancervård? Värdet av egenmonitorering vid cancer

Tid och plats: 15:40 – 15:55, Horizont Arena: Klosterträdgården, Klosterbrunnsgatan 5. Entré genom separat port några meter från Klosterbrunnsgatan 5.
Arrangör: Bristol Myers Squibb

Beskrivning:
Patienters kunskap, delaktighet och vilja till att bidra utgör grunden för att kunna utveckla cancervården. Hur utvecklar vi stöd för detta?Horizont möter Nätverket för egenmonitorering i ett samtal om införande av egenmonitorering inom cancervården. hur kan vi stärka den faktiska potential som patienters delaktighet har för cancervården? Och vilket stöd behöver vården för att skapa delaktighet där patienter kan dela med sig av upplevelser och erfarenheter från sin behandling?

Medverkande:
Jesper Olsson, Strat Business Dev manager, Tamro
Pontus Ingman, Market Access manager, Bristol Myers Squibb
Elin Fernholm, Policy & patient aff. manager, AstraZeneca
Fredrik Carle, Digital transf strategist, Janssen

Hur fungerar sjukförsäkringen, kopplad till arbetsoförmåga och de sjukas verkliga situation?

Tid och plats: 16:00 – 17:30, S:t Hansgatan 32, S:t Hansskolan, ”Skolgården”
Arrangör: initiativ Samutveckling!, We are laja

Beskrivning:
Hur ser Sverige på sjukdom, arbetsoförmåga, rehabmöjligheter, försäkring och socialtjänst? Har synen på en sjuk person förändrats? Hur ser vi på läkning och sjukvård? Hur ser människors liv ut när rehab är uttömd och arbetsförmågan slut? Vilka möjligheter finns för den utförsäkrade att bli frisk?

Läkares intyg kring arbetsförmåga hos en patient är endast en rekommendation till Försäkringskassan och skrivs ofta utan att hen träffat patienten. Vem vet och ansvarar egentligen för de sjukas rättigheter? Är det så att man endast ser hur sjukvården rustas ner när man faktiskt är sjuk? I vissa kommuner har hemtjänsten nu börjat hyra ut elrullstolar. Hjälpmedel som var på gång för godkännande har strypts. Handikappersättning är ersatt med merkostnadsersättning. Färre och färre kostnader godkänns. Bevisbördan för patienten ökar. Att få grundläggande hjälp har blivit en svår kamp för många. Har den som drabbas av sjukdom ett värde i vårt samhälle utöver att klara ett arbete? Ska den som anses kroniskt sjuk ingå i försäkringen eller stå utanför och istället gå till socialtjänsten? Vad är det egentligen som händer i svensk sjukvård och i vårt välfärdssystem?

Medverkande:
Malin Rydesjö, Samtalsledare, initiativ Samutveckling!

Här kan du se allt som sänds digitalt via Almedalsveckans Play-tjänst