2017 års Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas: Professor Annika Scheynius samt Dr Sougat Misra